Hanımeli.TC

Tam Versiyon: Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
     Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik olarak hazırlanan Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı ilerlemecilik felsefesi temelinde tasarlanmıştır. İlerlemecilik felsefesi, pragmatik felsefeye dayanmaktadır. İlerlemecilik felsefesi, eğitim ortamlarında katı bir disiplin anlayışına karşı çıkar, aktif öğrenme yaklaşımını temel alır ve bireysel farklılıkları gözetir. İlerlemeci felsefeye dayanan program bireysel farklılıkları temel alarak çocuk ve aile merkezli uygulamaları yansıtır. Çocuğun programdaki gelişimsel düzeyi temelinde amaçlar seçilip uygulamalar planlanırken, program ailenin evde uygulama yapması ve uygulamaların kurumda ya da evde eğitimci / uzman tarafından desteklenmesine dayanır. Programın içeriğinin oluşturulmasında ise konu merkezli yaklaşımlardan süreç tasarımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda süreç temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen, hem bilgiyi hem de süreci merkeze alan, becerilerin öğretilmesinde ortak strateji-yöntem ve teknikleri öne çıkaran bir yaklaşım benimsenmiştir

     Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı kapsamındaki gelişim alanları; 0-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13- 18, 19-24, 25-30 ve 31-36 olmak üzere toplam 8 gelişimsel dönem içinde ele alınmıştır. Program hazırlık sürecinde, 0-36 aylık çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak her bir gelişim alanı kendi içerisinde alt gelişim alanları ile yapılandırılmıştır.