Hoşgeldin Ziyaretçi
Mesaj atabilmek için forumumuza kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adı/Email:
  

Şifre
  

Forumlarda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Üye Sayısı: 2
» En Son Üyemiz: HANIMELİ
» Konu Sayısı: 8
» Mesaj Sayısı: 8

Tam İstatistik

Çevrimiçi Kullanıcılar
Şu anda 1 çevrimiçi kullanıcı var.
» 0 üye | 1 Misafir

En Son Konular
Test
Forum: MAKROME
Son Mesaj: administrator
26-04-2021, 08:01 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 77
Elektrikli Skuter Yönetme...
Forum: YÖNETMELİK
Son Mesaj: HANIMELİ
16-04-2021, 07:11 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 110
Erken Çocukluk Özel Eğiti...
Forum: ÖZEL EĞİTİM
Son Mesaj: HANIMELİ
14-04-2021, 02:57 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 48
ERKEN DÖNEMDE EĞİTİMİN ÖN...
Forum: ERKEN DÖNEM (0~3 YAŞ)
Son Mesaj: HANIMELİ
14-04-2021, 02:15 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 46
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi...
Forum: ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
Son Mesaj: HANIMELİ
14-04-2021, 01:57 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 59
AİLE HEKİMİ KİMDİR
Forum: AİLE SAĞLIĞI
Son Mesaj: HANIMELİ
13-04-2021, 05:18 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 57
AŞI NEDİR?
Forum: TOPLUM SAĞLIĞI
Son Mesaj: HANIMELİ
13-04-2021, 05:11 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 50
FORUM KURALLARI
Forum: Forum Kuralları
Son Mesaj: administrator
07-04-2021, 11:23 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 107

 
  Test
Gönderen: administrator - 26-04-2021, 08:01 AM - Forum: MAKROME - Cevap Yok

]

[Resim: 175839217_151623080296948_5956865145975056004.jpg]https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t...e=60AE7386

Bu öğeyi yazdır

Exclamation Elektrikli Skuter Yönetmeliği
Gönderen: HANIMELİ - 16-04-2021, 07:11 AM - Forum: YÖNETMELİK - Cevap Yok

14 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete
Sayı : 31454
YÖNETMELİK
Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarından:
ELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını,
b) Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan hususlar dışında kalan diğer hususları,
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuterler, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile bu faaliyetlerden yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-skuterleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 66 ncı maddesi, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İlgisine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) e-Devlet (www.turkiye.gov.tr): e-Devlet hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,
c) Elektrikli skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan elektrikli taşıtı,
ç) Elektronik tebligat sistemi: 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezalarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi,
d) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
e) Kararname: 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,
f) Kısa unvan: Yetki belgesi sahibinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş markasını veya ticaret sicilinde tescil edilmiş, varsa işletme adını,
g) Paylaşımlı e-skuter: Kullanıcılara kısa süreli e-skuter kiralama imkanı veren elektronik sistemin kullanıldığı hizmetleri,
ğ) Paylaşımlı e-skuter izni (e-skuter izni): Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinde kullanacakları e-skuterler için aldıkları izni,
h) UKOME: Büyükşehir belediyesi ulaşım koordinasyon merkezlerini,
ı) Ulaştırma Otomasyon Sistemi (U-Net): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin belirlenen verilerin İdare tarafından tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,
i) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere faaliyet izni veren ve İdare tarafından düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
E-skuter kullanımına ilişkin genel hususlar
MADDE 5 – (1) E-skuter sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir:
a) E-skuterin;
1) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,
2) Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,
3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
4) Yaya yollarında sürülmesi,
5) Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
6) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,
7) Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,
8) Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,
b) E-skuterde;
1) Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
2) Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
3) Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması,
yasaktır.
(2) Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.
(3) E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.
Paylaşımlı e-skuter işletmeciliğine ilişkin genel hususlar


Devamı için lütfen tıklayınız

Bu öğeyi yazdır

Lightbulb Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı
Gönderen: HANIMELİ - 14-04-2021, 02:57 PM - Forum: ÖZEL EĞİTİM - Cevap Yok

     Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik olarak hazırlanan Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı ilerlemecilik felsefesi temelinde tasarlanmıştır. İlerlemecilik felsefesi, pragmatik felsefeye dayanmaktadır. İlerlemecilik felsefesi, eğitim ortamlarında katı bir disiplin anlayışına karşı çıkar, aktif öğrenme yaklaşımını temel alır ve bireysel farklılıkları gözetir. İlerlemeci felsefeye dayanan program bireysel farklılıkları temel alarak çocuk ve aile merkezli uygulamaları yansıtır. Çocuğun programdaki gelişimsel düzeyi temelinde amaçlar seçilip uygulamalar planlanırken, program ailenin evde uygulama yapması ve uygulamaların kurumda ya da evde eğitimci / uzman tarafından desteklenmesine dayanır. Programın içeriğinin oluşturulmasında ise konu merkezli yaklaşımlardan süreç tasarımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda süreç temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen, hem bilgiyi hem de süreci merkeze alan, becerilerin öğretilmesinde ortak strateji-yöntem ve teknikleri öne çıkaran bir yaklaşım benimsenmiştir

     Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı kapsamındaki gelişim alanları; 0-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13- 18, 19-24, 25-30 ve 31-36 olmak üzere toplam 8 gelişimsel dönem içinde ele alınmıştır. Program hazırlık sürecinde, 0-36 aylık çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak her bir gelişim alanı kendi içerisinde alt gelişim alanları ile yapılandırılmıştır.

Bu öğeyi yazdır

  ERKEN DÖNEMDE EĞİTİMİN ÖNEMİ
Gönderen: HANIMELİ - 14-04-2021, 02:15 PM - Forum: ERKEN DÖNEM (0~3 YAŞ) - Cevap Yok

     Çocuklar doğumdan itibaren öğrenmeye hazırdırlar ve bunu sağlamak için onlara yeterli olanakları sunmak gerekir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar özellikle doğumdan sonraki ilk birkaç yıl, çocuğun yaşadığı çevrenin ve uyaranların tüm yaşamında etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle nitelikli çevre ve çocuğun bu çevrede edindiği deneyimler büyük önem taşımakta ve çocuğun sonraki yıllarda gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Çocuğun eğitimi ailede başlar. Aileden sonra eğitim kurumları çocuğu toplumsal yaşama hazırlar.

     Erken çocukluk eğitimi kurumları, sadece çalışan ebeveynlere çocuğun bakımı için destek olunan bir yer değil, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen, onları gelecek eğitim basamaklarına hazırlayan ve aileyi erken çocukluk eğitimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan kurumlardır. Erken çocukluk eğitimi sayesinde çocukların sosyal alanda hoşgörü ve empati becerileri, bilişsel alanda matematiksel ve konumsal algıları ile sorun çözebilme becerileri, dil alanında sesleri ayırt etme, konuşurken sesini doğru kullanabilme ve kendini sözel olarak ifade edebilme becerileri geliştirir. Çocuklar motor alanda ise fiziksel gelişimin temelini oluşturan küçük ve büyük kaslarını doğru kullanabilmeyi öğrenirler ve böylece el-göz koordinasyonu gerektiren işler kadar denge gerektiren hareketleri de yapabilirler.

     Çocuklar aynı zamanda temizlik kurallarına uymayı, giysilerini tek başına giymeyi ve çıkarmayı, doğru beslenmeyi, kazalar ve tehlikelerden korunabilmeyi de öğrenirler. Bu nedenle erken çocukluk eğitim kurumlarında verilen nitelikli eğitim, “yaşama en iyi başlangıç” yeri olarak önem taşımaktadır. Ailenin Önemi Çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü aile bireyleriyle geçirirler. Dolayısıyla her aile bireyi çocuğun başarısını artırma ve desteklemede potansiyel bir güce sahiptir; ancak bu potansiyel, çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi için yeterli değildir. Aile bireylerinin özellikle anne babaların çocuk yetiştirme becerilerinin, aile eğitim programları aracılığı ile geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekir. Aile eğitimi; çocukların fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin her aşamasında gerekli olan yetenek ve anlayışı ebeveynlerinin kazanmalarına yardımcı olan bir eğitimdir.

     Günümüzde yaşanan hızlı değişimler, anne babaların eğitim ihtiyaçlarını da farklılaştırmaktadır. 0-36 ay eğitim kurumlarında ne kadar nitelikli eğitim verilirse verilsin, kreşlerde verilen eğitim aile ortamında desteklenmedikçe eğitim kurumları, hedeflerine tam olarak ulaşamazlar. Ebeveynler, bebeklerinin/çocuklarının yaşantılarına ne kadar erken katılırlarsa bebeklerinin/ çocuklarının kazanımları da o oranda artmaktadır. Ebeveynlerin eğitime katılımı, eğitim kurumu ile ev arasındaki bağlantıyı da sağlayarak kazanılan bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi, eğitimde sürekliliğin sağlanması sonucunda başarının artmasında etkilidir.


Bu öğeyi yazdır

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 9. Sınıf Ders Kitabı
Gönderen: HANIMELİ - 14-04-2021, 01:57 PM - Forum: ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI - Cevap Yok

     Ülkemizde, halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacı ile her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. 2019 yılı Halk Sağlığı Haftası teması “Anne ve Çocuk Sağlığı” olarak belirlenmiştir.
     Sağlığın dünyada en geniş biçimde kabul gören tanımı; fiziksel, bedensel ve ruhsal yönden tam bir iyilik hali olduğudur. Tam bir iyilik halinin sağlanması ortaya çıkan sağlık sorunlarının zamanında ve etkili biçimde çözümlenmesi kadar sağlık sorunlarının meydana gelmesini engelleyici yaklaşım ve uygulamaları da gerektirir. Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak da adlandırılan koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek temel amacımızı teşkil etmektedir. Böylece insanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.
     15- 49 yaş arasındaki tüm kadınların; sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi,  gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir.

Bu öğeyi yazdır

Question AİLE HEKİMİ KİMDİR
Gönderen: HANIMELİ - 13-04-2021, 05:18 PM - Forum: AİLE SAĞLIĞI - Cevap Yok

    Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,  tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.
Aile hekimleri görev ve sorumlulukları kapsamında;
 1. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,

 2. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunar,

 3. Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, 

 4. Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer,

 5. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,

 6. Periyodik sağlık muayenesi yapar,

 7. Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak  ya da bu hizmetleri verir,

 8. Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller,

 9. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,
 • Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,

 • Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar,

 • Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,

 • Aile sağlığı merkezini yönetir, birlikte çalıştığı ekibi denetler ve hizmet içi eğitimlerini sağlar,

 • İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler.
     Aile hekimliği uygulaması kapsamında Bakanlığımız veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli olan uzman tabip ve tabipler, kendilerinin talebi ve kurumlarının muvafakatı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırması hükümlerine bağlı olmaksızın 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle çalıştırılmakta ve sözleşmeleri süresince kadroları ile ilişkileri devam etmektedir. Bu kapsamda öncelikle İl Sağlık Müdürlüklerince il seviyesinde yapılan aile hekimliği yerleştirme işlemleri ile, bu şekilde istihdam edilememesi halinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Bakanlık seviyesinde yapılan iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemleri ve Devlet Hizmet Yükümlülüğü atamaları ile, ihtiyacın devam etmesi halinde ise, Bakanlığımızın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile, İl Sağlık Müdürlüklerince, Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’un 48 inci maddesinin A bendinin 4, 5 ve 7 numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerden istihdam yapılabilmektedir.

Bu öğeyi yazdır

  AŞI NEDİR?
Gönderen: HANIMELİ - 13-04-2021, 05:11 PM - Forum: TOPLUM SAĞLIĞI - Cevap Yok

     İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünlere aşı denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında önceden geliştirilmiş savunma sistemi ile savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır. Oluşan bağışıklama genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır.

     Bağışıklama, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez.

Bu öğeyi yazdır

Exclamation FORUM KURALLARI
Gönderen: administrator - 07-04-2021, 11:23 AM - Forum: Forum Kuralları - Cevap Yok

1.      Hanımeli.TC Forum Sayfasına ÜYELİK ÜCRETSİZ olup, forumlar bilgi paylaşımı amacı gütmektedir.
2.     Siteye üye olan her üye, üyelik kurallarını tamamen okumuş ve kabul etmiş sayılacağından, sonradan bilmediği yönünde bir beyanat kabul edilemez.
3.         Bu forumları kullanabilmek için kullanıcılar birer kullanıcı adı, şifre ve geçerli bir e-posta adresi vermek zorundadır. Diğer bilgilerilgilisinin isteğine bağlıdır.
4.         Kullanıcıların kişisel bilgileri ile ilgili seçimlerinden ne Sistem Yöneticisi ne de Oturum Yöneticileri sorumlu degildir. Unutmayınız ki bu siteye yazılan her türlü bilgi kamuya açık bilgi haline gelecektir. Bu nedenle kişisel bilgileri paylaşma kararı verirken dikkatli olunmalıdır.
5.         Forumda yazılan mesajlardan tamamen yazan forum üyesi sorumludur. Şahısların yazdıkları yazılardan dolayı  Site / Forum Yönetimi hiçbir sorumluluk kabul etmez.
6.         Forumda yayınlanan görüşlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi görüşüyle bir alakası yoktur. Bu sebeple icrai işlemler oluşturulmasına bu site/forum’ daki görüşler resmi dayanak yapılamaz. Resmi görüş alınması gerekiyorsa, kurumsal mevzuatlar hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekir.
7.         Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer Mevzuat hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz.
8.         Forum'da siyasi ve dini içerikli yazı, siyasi ve dini propaganda, genel ahlaka aykırı küfürlü yazı, argo kabul edilen yazılar, hakaret benzeri yazılar yazılamaz. Aynı şekilde, başka bir forum katılımcısını yada üçüncü bir şahsı küçültücü veya hakaret edici yazı yazılamaz. Ayrıca, Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere karşı, nefret dolu ya da çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, irk ayrımına yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak; forum yöneticilerini ve kullanıcılarını küçümser davranışlar sergilemek yasaktır.halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici yazılar ve halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan yazılar yazılamaz.
9.     Sizin kullanıcı adınız ile gönderilen her türlü ileti ve dosyadan siz sorumlusunuz. Bu forumları kullanırken kaba, kin dolu, saldırgan, başkalarının kişisel haklarını zedeleyen, cinsellik içeren ya da herhangi bir yasayı ihlal eden ileti göndermemeyi kabul etmektesiniz.
10.     Salt propaganda içerikli parti ve siyaset yazıları yasaktır.
11.     Her türlü taciz edici yazı yasaktır.
12.     Size ya da bu forumun sahiplerine ait olanlar dışında TELİF'li malzeme veya dosya iletmemeyi de kabul etmektesiniz.
13.     Başka bir kullanıcı tarafından iletilenlerin herhangi bir şekilde saldırgan ya da rahatsız edici olduğunu düşünmeniz durumunda site yöneticileri ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.
14.     Forum yöneticileri kurallara uymayan mesajları değiştirme ve silme hakkına sahiptir.
15.     Forum kurallarına uymayan üyeler yöneticiler tarafından uyarılır, davranışın tekrarında sistemimizden kayıtları silinir.
16.     Forum kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı forum yöneticilerince her zaman saklıdır.
17.     Forumumuz üzerinden alınan herhangi bilgi veya dosyanın doğuracağı problemlerden kullanıcının kendisi mesuldür. Forumumuz bir bilgi paylaşım platformudur ve buradan edinilen bilgi veya dosyaları kullanmak özgürlüğü tamamen kullanıcıya aittir.
18.     Bu site, başka site ya da dosyalara bağlantılar içerebilir. Bunlar üzerinde  Site/forum yönetiminin hiçbir denetimi ve sorumluluğu yoktur. Ayrıca içeriklerinin herhangi bir şekilde rahatsız edici olmaması garanti edilememektedir. Öte yandan, Kanunlara ve diğer Mevzuata uygun olmayan içeriklere verilen linkler ihbar/şikayet gelmesi veya tespit edilmesi durumunda RESEN kaldırılacaktır.
19.     Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak ayarlarındakı herhangi bir bilgiyi değiştirebilir
20.  Şifrenizi ve/veya Kullanıcı adınızı unutmanız durumunda, şifre/Kullanıcı adı  istek bölümünü kullanabilirsiniz.
21.     Bu forumlara katılabilmek için çerezlerinizin (cookies) açık olması gerekebilir. Çerezler (Cookies) kullanıcı adı, şifre, görüntü ve dil seçimlerini tutarak siteye girmenize kolaylık sağlayacaktır.
22.     Forum katılımcıları yeni bir konu başlıgı açmadan önce o konunun Forum'da mevcut olup olmadığını kontrol etmeliler. Bunun için Forum'un arama özelliği kullanılabilir. Aynı isimli veya aynı tartışmaları içeren konular açılamaz.
23.     Yöneticiler her yazılan mesaji yönetemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla karşılaştığınızda lütfen o bölümden sorumlu yöneticilere bildiriniz.
24.     Mesaj yazarken BÜYÜK HARF kullanmak BAĞIRMAK anlamına geleceği için yazılarınızı kesinlikle büyük harf kullanarak yazmayınız.
25.     Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade eden şekilde seçilmesi gerekmektedir. (yardım, lütfen, acil vs ve kişiye özel başlıklar uyarı yapılmaksızın kapanabilir yada silinebilir)
26.      Forum'da yazılacak konular ilgili bölümlere yazılmalıdır.
27.     Üye olurken ahlaksız isim seçmek, başkasının kullanıcı adı ile foruma katılmak, sırf üye olmak için abuk subuk kullanıcı adları seçmek, imzalara Siyasi Amaçlı yazılar yazmak, reklam yapmak yasaktır.
28.      Forum içinde profilde yada eklenmiş olarak din, politika, örgüt veya bir partinin simgesi olan resimler kesinlikle kullanılamaz !!! Ayrıca bu alanlar amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Eğer bu kural çigneniyorsa, üyenin kullandığı resim silinebilir .
29.     Forum'a 180 gün (6 Ay) süre ile giriş yapmayanların üyeliklerinin silinme durumları tarafımızdan gerekli görüldüğünde yapılır.
30.     Forum ve Forum Yöneticilerinede kural dışı mail veya mesaj bırakmak kesinlikle yasaktır.
31.     Yöneticiler, yazılan yazının konusuyla ilgili olmayan bir bölümde yazıldığına karar verirlerse ve (veya) konunun uygun olmadığına karar verirlerse yazıyı uygun bölüme aktarır veya silerler. Bu nedenle itiraz türü yazılarında silinmesi, veya cevaplandırılması yönetici yetkisindedir. Ayrıca uyarı ile kapatılan konuların devamı niteliğinde veya aynı içerikte konu açılamaz ! Herhangi bir yardım yada bir amaç olmadan gereksiz yere eski konular aktif edilemez !
32.       Forum Yönetimi , aynı kişinin birden fazla rumuz veya isimle, farklı kişilermiş gibi aynı konuda görüş belirttiğini tespit etmesi durumunda, gerekirse kişinin tüm mesajlarını silebilir ve forum'a girişini yasaklayabilir. Yine buna bağlı olarak aynı kişinin birden fazla e-posta adresi ile başvurarak farklı isimler ile yazdığının tespit edilmesi durumunda forum ile ilişkisi kesilebilir.
33.     Kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifrelerini korumakla sorumludurlar, başkası kullanır ve kural dışı yazı olursa Kullanıcının erişim yetkisi yasklanabilir.
34.      Bu forum gönüllü ve amatör katılım anlayışıyla ve Kişiler tarafından fikir alişverişinde bulunulması için kurulmuştur. Amaç dışı kullanılmaması gerekmektedir.
35.     Forum'un işleyiş ve kuralları konusunda katılımcıları sürekli bilgilendirmek forum'un veya moderatörlerin görevi değildir. Katılımcılar bu kuralları okuyup uymak zorundadır.
36.     Forum kurallarına uymayan katılımcıların forum'a yazı yazması engellenecektir. Bu işlem ihtar verilmeden de yapılabilir.
37.     Forum'un resmi dili Türkçe'dir, Yazım dili olarak diğer dillerin kullanımı Yönetici/Moderatör iznine bağlıdır. 
39.     Kullanıcılar forum içerisinde bir bölüme yazı yazarlarken herhangi bir markayı veya firmayı olduğundan daha üstün gösteremeyeceği gibi aynı şekilde aşağılayamazlar !!!
40.     Firmalar veya Yayıncı Kuruluşlar ile ilgili fikirlerinizi nezaket kuralları çerçevesinde yazmalısınız, Hakaret veya kin dolu yazılar tarafımızdan engellenir. 
41.      Firmalarla bağlantılı olan bayii konumundaki üyelerde bu kapsamda reklam veya ilgili olduğu firmayı yüceltecek şeylerde yazamayacakları gibi, ilgisinin olmadıgı başka firmalar veya markalar ile ilgili aşağılayıcı şekilde yazı yazamazlar.
42.     Mesaj yazanlar firma çalışanı MODERATÖR bile olsalar, açık şekilde kendi satış fiyatlarını belirtemezler. Fiyat ile bağlantılı olan her konuyu ilgili firmanın kendi sitesinden yada mail yolu ile halletmeniz gerekmektedir.
43.     Kişisel tartışma şekline dönüşen Konular kapatılır!!! Kapatılan konularla ilgili Özel Mesaj veya Mail atılmamasını rica ederiz. Ayrıca Özel Mesajlar forum içerisinde üyeler tarafından yayınlanamaz.
44.     Başka Forumlara/Sitelere üye veya kullanıcı toplamak için yazılan reklam mahiyetinde yazılar (Özel Mesaj Dahil) YASAKTIR. Bu şekilde davranan üyelerin üyelikleri durdurulacaktır!
45.     Üyelerin verdiği adreslerde bulunan dosyalar veya resimler üyelik gerektirecek şekilde ise ve kullanıcılar üye olmadan bu bilgileri alamıyorsa ilgili linkler kural dışı değerlendirilir ve kaldırılabilir ! Üyelerin forum dışarısından link ile verdikleri dosyalardaki içerikten dolayı Site/forum sorumlu tutulamaz, bu gibi linkler ve dosyalar eğer sorunlu yada zararlı ise bildirim üzerine kaldırılır. Ayrıca ürün veya yazılım tanıtımı için yapılan alıntı veya açıklamaların yanlış anlaşılma durumu veya hiç anlaşılamaması nedeni ile internet çevirisi olmaması orijinal metin ile yayımlanması.
46.     Forum üzerindeki Email veya (Özel Mesaj) sitemini kullanarak ASLA ticari çıkar amaçlı mesaj GÖNDERİLEMEZ !!! Yönetim ticari olarak kullanım veya kural dışı kullanıma yönelik şikayet aldığı veya gerekli gördüğü durumlarda PM'leri (Özel Mesajları) okuma ve gerekiyorsa yayınlama hakkına sahiptir.
47.     Üyelerin Forum içine yazdığı bilgiler yada link verdiği dosyalar kullanıcıyı zor durumda bırakacak yada cihazlar için tehlike arz edecek bilgi veya dosyalar ise, ÜYE mutlak surette uyarı yazısı yazmak zorundadır !!!
48.     Jenerik isimler (firma adı,marka vs.) kullanıcı adı olarak seçildiğinde ilgili firma çalışanı olmalıdır. Yada firmanın bilgisinin olması gereklidir. İlgili firmadan yada ilgili kişiden itiraz gelirse kullanıcı adınızı değiştirmeniz forum yönetimi tarafından istenebilir.
49.     Ayrıca forumda kullanıcı adı değişimi yasaktır, ancak yönetimin incelemesi sonucu eğer gerekçeler uygunsa bu yapılabilir Bu gerekçeler "beğenmedim, başka forumlarda böyleyim, artık bunu kullanmak istemiyorum, girerken bunu yazdım ama değiştirmek isterim" vb. gibi şeyler gerekçe olarak kabul edilemez ! Kullanıcı adını bahane ederek yeniden üyelik alanlarında foruma girişleri yasaklanır.
50.     Forum içerisinde illegal oyun, yazılım, film(Yasal Fragman ve Tanıtım Hariç) mp3, k e y, s e r i a l vermek, kesinlikle yasaktır ! (PM dahil)
51.     Herhangi bir alanda kişileri, kurumları, kuruluşları veya devlet'i küçük düşürecek resim, yazı, alıntı vb. şeyler kesinlikle yasaktır. Bu gibi durumlarda uyarı yapmadan üyeyi forumdan silme hakkımız saklıdır.
52.     İmza alanlarına her türlü forum linki ve forum bağlantılı portal linki, ticari site linki, reklam amaçlı mesaj yazılamaz ! Ayrıca Büyük ve/veya 1 adet'ten fazla resim kullanmak veya 10 satırdan fazla (Satır boşlukları dahil) yazı bulundurmak yasaktır. Buna uymayan imzalar uyarı yapılmadan kaldırılır veya resen düzeltilir.
53.     Forumda Banner'ı bulunan yerler sadece önerdiğimiz firma yada yerlerdir. Banner'lar haricinde satış amaçlı ticari firma ismi veya telefon verilemez ! Banner'ı bulunan firmalardan yapılan alışverişlerde doğacak sorunlardan dolayı forum veya yönetim sorumlu tutulamaz !
54.     Pornografik içerik, yasadışı ilaçlar ve ilaç üretim cihazları, kumar ve kumar ile alakalı içerik, silah ve silah mühimmatlarının satış ve tanıtımı, bira veya sert alkollü içecek tanıtım yada satışı, tütün yada tütünle alakalı tanıtım yada satış, reçete ile satılan ilaçların satışı veya tanıtımı, tez yada öğrenci makalelerinin satışı Yasaklanmıştır...
55.     Bu sözleşme ile bizi (burada ya da başka bir yerde belirtilmiş olsun ya da olmasın) tarafınızdan gönderilen uygunsuz veya gayriyasal verilerin tarafımızdan silinmesi ya da değiştirilmesi konusunda, yetkili kılmaktasınız. Site içinde mevzuata aykırı iletilerden sorumlu olmadığımız halde, uygunsuz görülen ileti ve bilgileri sileceğimiz gibi, üyeliğin askıya alınması yoluna gideceğimizi kabul etmektesiniz.
56.     Forum kuralları her zaman değiştirilebilir ve değiştikten sonra hemen geçerlidir. Kullanıcıların ben görmedim okumadım deme hakları yoktur !
 
TÜM KULLANICILARIN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMESİNİ DİLERİZ.

Saygılarımızla Hanımeli.TC Ekibi

Bu öğeyi yazdır